Znajdziesz nas na:
facebook   youtube
Regulamin

 

 

REGULAMIN

XXXIV MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW TAŃCA JAZZOWEGO
25 – 28 kwietnia 2019 r.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.   Organizatorem warsztatów jest Kielecki Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, e-mail: warsztaty@ktt.pl.

2.   Termin warsztatów: 25 – 28 kwietnia 2019 r.

3.   Na warsztaty mogą zgłosić się osoby rekreacyjnie zajmujące się tańcem, tancerze oraz nauczyciele tańca. Każdy z uczestników może zapisać się do wybranego pedagoga i na wybrany stopień zaawansowania.

4.   Jeden kurs składa się z 4 lekcji, po 90 min - jedna lekcja dziennie przez 4 dni.

Jedynie zajęcia jogi składają się z 2 lekcji i będą prowadzone przez 2 dni (czwartek i piątek).

Obowiązuje następujący podział grup:

0 – grupa open
2 - grupa średniozaawansowana

3 – grupa zaawansowana.

5.   Każdy z uczestników może zapisać się na maksimum cztery kursy.

6.   Istnieje możliwość zapisania się na opcję: BO, czyli Bez Ograniczeń. Opcja BO pozwala na uczestnictwo we wszystkich dostępnych kursach. Chęć zapisania się do opcji BO należy zgłosić telefonicznie lub e-mailowo. Uczestnik opcji BO powinien zalogować się poprzez system aplikacyjny. Nie musi jednak wybierać kursów.

7.   Warsztaty odbywają się w siedzibie Kieleckiego Teatru Tańca, przy Placu Moniuszki 2B: sale 114, 101, MS (Mała Scena). Sale wyposażone są w lustra i podłogę baletową.

8.   Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.


ZAPISY

 1.  Zapisy trwają od 27 marca 2019 r. godziny 22.00 - do wyczerpania miejsc.
 2.  Zgłoszenia dokonuje się przez program aplikacyjny, dostępny na stronie http://ktt.pl/warsztaty1/index.php, wprowadzając dane uczestnika do kwestionariusza.
 3. Uczestnicy opcji BO powinni wpisać tą informację do formularza.
 4.  Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć.
 5. System nie pamięta loginów i haseł z poprzednich edycji warsztatów - należy zarejestrować się ponownie.
 6.  Ilość miejsc jest ograniczona.
 7.  Ilość wolnych miejsc może ulec zmianie w wyniku wykreślania osób, które nie dokonały wpłaty.
 8. Informacja o ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach dostępna jest w programie aplikacyjnym po zalogowaniu.

 

 

OPŁATY

 1. Udział w jednym kursie kosztuje 200 zł. Opłata za każdy kolejny kurs jest wynikiem mnożenia, np.: dwa kursy to koszt 400 zł, itd.
 2. Udział w zajęciach jogi kosztuje 100 zł.
 3.  Opcję BO może wykupić jedynie 5 osób. Koszt Opcji BO wynosi 750 zł.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za warsztaty równocześnie z dokonaniem zapisu.
 5.  W przypadku nie stwierdzenia wpływu na koncie Teatru po upływie 7 dni od daty zapisu, uczestnik zostaje usunięty z listy.
 6.  Wpłaty można dokonać przelewem lub gotówką:
  1. gotówką w Szkole Tańca KTT (Plac Konstytucji 3 Maja 3, Kielce) lub:
  2. przelewem na konto: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065. Dla wpłacających z zagranicy: IBAN: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065, SWIFT: INGBPLPW.
 7. W tytule przelewu powinny znaleźć się nazwisko i adres uczestnika warsztatów.
 8. Osoby wpłacające na poczcie, zobowiązane są do przesłania faksem potwierdzenia dokonania przelewu na numer 41 36 76 911 lub e-mailem na adres: warsztaty@ktt.pl.
 9. Dla uzyskania faktury konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w systemie aplikacyjnym.

 

REZYGNACJE

 1. Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie, pisząc na adres e-mail: warsztaty@ktt.pl oraz usuwając swoje zgłoszenie z systemu aplikacyjnego.
 2.  Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę organizator:

a)  zwraca 100 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła do 17 kwietnia 2019 r.;

b)  zwraca 50 % opłaty za warsztaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła między 18 a 22 kwietnia 2019 r. (włącznie);

c)   nie zwraca wpłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów w dniu 23 kwietnia 2019 r. i później;

d)  nie zwraca wpłaty w przypadku niezgłoszenia rezygnacji.

3.   Osoby, którym przysługuje zwrot proszone są o podanie w treści rezygnacji: numeru konta, na jakie ma być dokonany.

4.   Zwrotów kosztów, z tytułu rezygnacji, dokonujemy po zakończeniu warsztatów.

5.   Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.

 

 

 

UWAGI

 1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika, nie odpowiada również za zaginione lub zniszczone rzeczy uczestników.
 2.  Podczas zajęć, na salach, obowiązuje całkowity zakaz używania aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. Zabronione jest nagrywanie zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania zajęć do celów archiwalnych. Uczestnik wyraża zgodę na wszelkie rozpowszechnianie jego utrwalonego wizerunku przez Teatr do celów dokumentacji i promocji warsztatów oraz działalności statutowej KTT.
 3. Niedozwolone jest w obiektach warsztatowych spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz używanie narkotyków. Organizator ma prawo wykluczyć z listy uczestników bez zwrotu dokonanej wpłaty osoby zakłócające przebieg warsztatów.
 4. Organizator nie rezerwuje noclegów uczestnikom warsztatów.
 5. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów można otrzymać pisząc na e- mail: warsztaty@ktt.pl  lub dzwoniąc pod wybrany numer telefonu: 41 36 76 712 lub bądź 534 883 737.
 6.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kielecki Teatr Tańca (Plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pd@ncnetcom.pl,3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu uczestnictwa w warsztatach tanecznych w KTT) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do odwołania zgody) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w warsztatach. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów tanecznych.

 

 

 

 

Aktualizacja: 27.03.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Tagi
teatr tańca, kontakt, szkoła tańca, sztuka, przedstawienie, spektakl, zespół, ktt, warsztaty, mecenta, kurs kwalifikacyjny, media, zabawa, wypożyczalnia, aktualności, ogłoszenia, archiwum, galeria, historia, festiwal, zamówienia
Kontakt z nami
Chcesz się z nami spotkać? Nie możesz znaleźć interesujących Cię informacji na stronie? Skontaktuj się z nami.

ico Kielecki Teatr Tańca
Plac Moniuszki 2B
25-334 Kielce
ico Centrala: 41 36 76 712
Fax: 41 36 76 911
ico E-mail: warsztaty@ktt.pl
ico www: www.ktt.pl
Copyright 2012 Kielecki Teatr Tańca wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by PC-SYSTEM
facebook   youtube